sl1

Sài Gòn nhìn Hà Nội bỏ xa trên mặt trận bóng đá phủi

Sài Gòn nhìn Hà Nội bỏ xa trên mặt trận bóng đá phủi

0

Người Sài Gòn vẫn tự hào về phong trào bóng đá rộng khắp, đông đảo của mình. Sài Gòn cũng luôn hãnh diện về đẳng cấp tổ chức mọi sự kiện, chương trình, dự án… Nhưng phải thừa nhận, về tổ chức bóng đá phủi, Hà Nội đang bỏ xa.

Chiếc Propel ADVANCED SL1 - Ảnh: Đ.S

Chiếc xe đạp giá hơn 162 triệu đồng

0
Chiếc xe đạp thể thao Propel ADVANCED SL1 đang trưng bày tại Trung tâm Triển lãm và hội nghị Sài Gòn có giá lên đến 162.250.000 đồng.
/form>