Smart SMS Messages

Xóa ngay 4 ứng dụng nhiễm phần mềm độc hại Joker

Xóa ngay 4 ứng dụng nhiễm phần mềm độc hại Joker

Phần mềm độc hại Joker đã quay trở lại kể từ lần gần đây nhất là tháng 12.2021, sau khi nó được tìm thấy trong 4 ứng dụng Android với tổng số hơn 100.000 lượt cài đặt.

Top