Nếu mũi 2 muộn hơn dự kiến, nên tiêm mũi 2 khi có hẹn mà không cần phải tiêm lại từ đầu /// ĐẬU TIẾN ĐẠT

Làm gì khi tiêm mũi 2 trễ hơn dự kiến?

04:21 20/08/2021 10

Trong điều kiện khan hiếm vắc xin, tiêm mũi 2 có thể bị muộn so với lịch dự kiến. Trong trường hợp này, người dân hãy tiêm mũi 2 ngay khi nhận được lịch hẹn của đơn vị tiêm chủng, và không cần tiêm lại từ đầu.