Báu vật sống Tây nguyên - Kỳ 3: A Jar mê dịch sử thi

Báu vật sống Tây nguyên - Kỳ 3: A Jar mê dịch sử thi

0
Sợ sử thi dân tộc mất dần, ông A Jar ở làng Plei Đôn, P.Quang Trung, TP.Kon Tum đã mày mò dịch và thành công với việc dịch hàng chục bộ sử thi Tây nguyên sang chữ quốc ngữ. A Jar được xem là người duy nhất dịch sử thi Ba Na, Xê Đăng ở vùng đất này.