Sửa luật Thanh niên theo tinh thần đổi mới của Hiến pháp 2013

0 Thanh Niên

Đó là ý kiến của PGS-TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tại hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về sửa đổi, bổ sung luật Thanh niên năm 2005 diễn ra tại Hà Nội ngày 30.7 do Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN tổ chức.

Sửa luật Thanh niên theo tinh thần đổi mới của Hiến pháp 2013

Đó là ý kiến của PGS-TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tại hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về sửa đổi, bổ sung luật Thanh niên năm 2005 diễn ra tại Hà Nội ngày 30.7 do Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN tổ chức.

Sửa luật Thanh niên theo tinh thần đổi mới của Hiến pháp 2013 - ảnh 1
Thanh niên tình nguyện Thanh Hóa tham gia tiếp sức mùa thi 2015 - Ảnh: Ngọc Minh

PGS-TS Trần Ngọc Đường cho biết lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến của nước ta Hiến pháp 2013 đề cao trách nhiệm của nhà nước trong thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Thanh niên cũng là công dân nên phải có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một công dân được quy định trong Hiến pháp và luật. Theo đó, luật Thanh niên năm 2005 cần phải đổi mới theo tinh thần đổi mới của Hiến pháp năm 2013.

PGS-TS Trần Ngọc Đường đưa ra một số quyền dân chủ trực tiếp như quyền bầu cử, ứng cử vào Quốc hội, HĐND; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về những vấn đề cơ sở, địa phương và cả nước; quyền biểu quyết khi nhà nước tham gia trưng cầu dân ý; quyền khiếu nại, tố cáo... Đây cũng là hình thức thực hiện quyền lực nhà nước một cách trực tiếp đến công dân mà Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên khẳng định nhưng trong luật Thanh niên 2005 các quyền này chưa được coi trọng và thể chế đầy đủ.

Cũng tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học cũng góp nhiều ý kiến liên quan đến độ tuổi thanh niên, quản lý nhà nước về công tác thanh niên, cơ chế đảm bảo thi hành luật, kiểm tra và xử lý các hành vi phạm luật.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm