Sudoku 2335

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 2335 mức độ Rất Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 2335 mức độ Rất Khó

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 2335 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 20.5.2013. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Top