Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4084 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4084 mức độ Khó

12:00 07/04/2018 0

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh

 

Niên, Hộp thư 567 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 4084 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 9.4.2018.