Khai mạc Hội nghị Đối ngoại toàn quốc đầu tiên

Khai mạc Hội nghị Đối ngoại toàn quốc đầu tiên

06:42 14/12/2021 1

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khai mạc sáng nay (14.12) là hội nghị chuyên sâu về đối ngoại đầu tiên được tổ chức kể từ khi Đảng thành lập cũng như từ khi nước VN Dân chủ cộng hòa ra đời.