T.Ư thảo luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái

0 Thanh Niên Online

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định mới về những điều đảng viên không được làm là nội dung chính được T.Ư thảo luận trong ngày làm việc thứ 3 Hội nghị T.Ư 4.

T.Ư thảo luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái - ảnh 1

Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ 3 với nội dung chính về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nhật Bắc

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 6.10, trong ngày làm việc thứ 3 Hội nghị T.Ư 4, T.Ư làm việc tại hội trường, thảo luận về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 30.10.2016 của T.Ư khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy định về những điều đảng viên không được làm. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Trong buổi chiều, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung thảo luận của T.Ư về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 30.10.2016 của T.Ư khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, Hội nghị T.Ư 4 lần này sẽ tiếp tục thảo luận, tạo sự thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ".

Tổng bí thư cũng đề nghị T.Ư cho ý kiến về sự cần thiết, đúng đắn của việc ban hành kết luận của Hội nghị T.Ư lần này về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khoá XII với tên gọi, chủ đề và phạm vi mới của dự thảo kết luận.

“Nên chăng phải gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực... Từ đó, đánh giá đúng tình hình và nguyên nhân; xác định rõ mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, biện pháp phù hợp đối với từng nội dung, vấn đề, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này”, Tổng bí thư nêu.

Về Quy định về những điều đảng viên không được làm, Tổng bí thư đề nghị T.Ư đóng góp ý kiến cụ thể, thiết thực, có tính khả thi, sửa trực tiếp vào dự thảo Quy định, tạo sự thống nhất cao trong T.Ư để ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm