Tài chính kinh doanh

SHB chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%

SHB chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%

Ngày 25.7.2023, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%.

Top