Cho vay tiêu dùng thay đổi ‘khẩu vị’

Cho vay tiêu dùng thay đổi ‘khẩu vị’

1
Trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động đến nền kinh tế, doanh nghiệp và đặc biệt là từng người dân, lĩnh vực cho vay tiêu dùng cũng đang có những chuyển động thích nghi với tình hình mới.
/form>