Tài khoản 686868

Tài khoản 686868 tại HDBank - ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Tài khoản 686868 tại HDBank - ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Ngày 5.6, HDBank vinh dự được Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước chấp thuận là tài khoản chính thức tiếp nhận các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài nước cho Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19.

Top