tài khoản tiết kiệm

Ngân hàng nào tạo bộ đệm hiệu quả cho tăng trưởng tín dụng 2023?

Ngân hàng nào tạo bộ đệm hiệu quả cho tăng trưởng tín dụng 2023?

Trong khi chi phí vay từ thị trường quốc tế bị tác động kép do ảnh hưởng của lãi suất và tỷ giá, Techcombank đã ghi nhận tăng trưởng mạnh ở số dư tiền gửi có kỳ hạn, là bộ đệm cho tăng trưởng tín dụng năm 2023.

Top