BE GROUP mong muốn nâng tầm tài xế công nghệ Việt Nam

BE GROUP mong muốn nâng tầm tài xế công nghệ Việt Nam

0
Tài xế công nghệ có mặt tại Việt Nam trong khoảng 5 năm gần đây. Lực lượng lao động này đang có chiều hướng gia tăng. Điều này, đặt ra nhiều bài toán về đảm bảo quyền lợi cũng như kỹ năng dành cho đội ngũ tài xế.