Tấm áo tặng bạn

Phát động chương trình 'Tấm áo tặng bạn'

Phát động chương trình 'Tấm áo tặng bạn'

(TNO) Ngày 11.6, Sở GD-ĐT phối hợp với Trung tâm hướng nghiệp Ngôi nhà Xanh phát động chương trình 'Tấm áo tặng bạn'.

Top