Tăng 8% lương hưu đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Tăng 8% lương hưu đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

04:45 25/11/2014 0

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định giao Bộ LĐ-TB-XH chủ trì, phối hợp các bộ, ngành khác khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc, theo hướng tăng 8% đối với toàn bộ đối tượng (không phân biệt thời điểm nghỉ hưu). Nghị định sẽ thực hiện từ ngày 1.1.2015.