Tập đoàn Masterise Group

Masterise Group hỗ trợ dài hạn 150 trẻ em và thanh thiếu niên bị Covid-19 ảnh hưởng

Masterise Group hỗ trợ dài hạn 150 trẻ em và thanh thiếu niên bị Covid-19 ảnh hưởng

Masterise Group tiếp nối hành trình “Build a Better Future - Kiến tạo tương lai” thông qua Chuỗi chương trình hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên bị tác động bởi dịch Covid-19.

Top