tập truyện mới

Giới thiệu tập truyện mới của nhà văn Ma Văn Kháng

Giới thiệu tập truyện mới của nhà văn Ma Văn Kháng

Ngày 19.9, tại Hà Nội, NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM đã tổ chức buổi giao lưu và giới thiệu tập truyện Mùa thu đảo chiều dày hơn 200 trang với 12 truyện ngắn của nhà văn Ma Văn Kháng vừa được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật 2012.

Top