tau ngam hai quan argentina mat tich

Tàu ngầm San Juan trong một nhiệm vụ vào năm 2013 /// Hải quân Argentina

Tàu ngầm mất tích của Argentina dùng pin 'dỏm'?

6

Trong lúc Hải quân Argentina vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm tàu ngầm San Juan sau 11 ngày mất tích, có thông tin cho rằng pin của con tàu được mua từ nguồn không đảm bảo.

 

ARA San Juan là tàu ngầm điện - diesel do Đức sản xuất, thủy thủ đoàn 44 người /// Reuters

Mong manh hy vọng tìm thấy tàu ngầm Argentina

4
Hy vọng tìm thấy chiếc tàu ngầm ARA San Juan của hải quân Argentina đang nhỏ dần khi âm thanh thu nhận mới đây được xác nhận không phải từ chiếc tàu mất tích.
/form>