tàu thủy Dung Quất

Đổ thêm hàng chục triệu USD để cứu 2 con tàu mới !

Đổ thêm hàng chục triệu USD để cứu 2 con tàu mới !

Hai tàu chở dầu thô đóng mới với tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng vẫn tiếp tục “nằm ụ” và đang chờ rót thêm hàng chục triệu USD nữa.

Top