tham hoa dich benh

Hàn Quốc phát hiện ổ cúm gia cầm thứ 2

Hàn Quốc phát hiện ổ cúm gia cầm thứ 2

0
(TNO) Sau khi phát hiện vi rút cúm gia cầm tại một trại nuôi vịt vào giữa tuần trước, Hàn Quốc tiếp tục phát hiện một trường hợp gia cầm bị nhiễm cúm độc.
330 tỉ đồng

330 tỉ đồng

0
Đó là khoản chi tuy không lớn như dự kiến ban đầu nhưng thực sự có ý nghĩa, bởi nó được tuyệt đối dành cho việc "dự trữ lưu thông thuốc" (DTLTT). Dự trữ thuốc vẫn làm lâu nay là dùng ngân sách nhà nước để mua thuốc, phục vụ cho các trường hợp cấp bách: thiên tai, thảm họa, dịch bệnh. Doanh nghiệp chỉ là nơi bảo quản hộ Nhà nước. Mọi hoạt động mua - bán - luân chuyển - xử lý thuốc hết hạn đều phải báo cáo Thủ tướng.