Gánh nặng từ giá xăng dầu

Gánh nặng từ giá xăng dầu

04:11 02/11/2021 1

Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn vì đại dịch Covid-19, từ ngày 1.11.2021 đến hết năm, rất nhiều hàng hóa, dịch vụ chính thức được giảm thuế giá trị gia tăng (VAT).