Thành phố duyên dáng

Thành phố của những thứ đầu tiên

Thành phố của những thứ đầu tiên

(TNTS) Thành phố duyên dáng là nickname do giới chức Baltimore - thành phố lớn nhất của bang Maryland (Mỹ) - đặt ra sau một cuộc họp vào năm 1975 nhằm “đánh bóng” tên tuổi của nó. Thành phố cảng có lịch sử gắn liền với tầng lớp công nhân thuộc nhiều sắc tộc khác nhau còn được gọi là thành phố xóm giềng.

Top