thanh tra du an titan

Thanh tra 6 dự án titan tại Bình Thuận

Thanh tra 6 dự án titan tại Bình Thuận

0
Ngày 5.5, ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận, cho biết Thanh tra Bộ TN-MT đang tiến hành thanh tra hoạt động của 6 dự án khai thác titan trên địa bàn.