Kinh tế số 'áp đảo' kinh tế truyền thống

Kinh tế số 'áp đảo' kinh tế truyền thống

10:52 15/04/2022 0

Sáng 15.4, Diễn đàn Kinh tế TP.HCM năm 2022 với chủ đề “Kinh tế số: Động lực tăng trưởng và phát triển TP.HCM trong tương lai” đã chính thức khai mạc tại tòa nhà Landmark 81.

Gỡ 'chiếc áo chính sách đã chật' để phát triển

Gỡ 'chiếc áo chính sách đã chật' để phát triển

07:00 23/03/2022 0

Một trong những vấn đề được nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và đề xuất góp ý với chính quyền TP.HCM tại hội nghị là TP cần đặc biệt quan tâm phát triển hạ tầng, đặc biệt hạ tầng cảng biển.

Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN lấy phát triển con người làm trung tâm

Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN lấy phát triển con người làm trung tâm

06:24 18/03/2022 0

Sáng 17.3, tại TP.HCM, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN VN đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Những vấn đề mới, đột phá trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN VN đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

08:07 15/03/2022 0

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng cần chú trọng chăm lo đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.