Thảo La

'Câu chuyện GrabBike Việt Nam' Một dịch vụ của GrabTaxi

'Câu chuyện GrabBike Việt Nam' Một dịch vụ của GrabTaxi

'Chúng tôi ra đời nhằm giải quyết các thách thức về giao thông trong khu vực. Đa dạng hóa các dịch vụ vận tải sẽ cho phép chúng tôi phục vụ các đối tượng khách hàng có mức thu nhập và nhu cầu vận tải khác nhau. Chúng tôi là ứng dụng thông minh trong khu vực có mạng lưới rộng khắp với một loạt lựa chọn dịch vụ đa dạng như vậy', ông Anthony Tan, Giám đốc điều hành và là người đồng sáng lập Công ty GrabTaxi chia sẻ.

Top