Thấp tim

Thấp tim

Thấp tim

Bệnh thấp tim nếu không được điều trị sớm và đầy đủ có thể gây ra tổn thương tim vĩnh viễn.

Top