Võ thuật tổng hợp MMA được hợp pháp hóa tại Việt Nam

0 Thanh Niên
Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã ký quyết định về việc cho phép thành lập Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (viết tắt là VMMA).
Võ tự do (MMA) sẽ được hợp thức hóa tại Việt Nam /// MMA Võ tự do (MMA) sẽ được hợp thức hóa tại Việt Nam - MMA
Võ tự do (MMA) sẽ được hợp thức hóa tại Việt Nam
MMA