Thi game sô

Đổ xô thi 'game sô': Đừng trông chờ cả vào 'game sô'

Đổ xô thi 'game sô': Đừng trông chờ cả vào 'game sô'

Không nên chỉ trông chờ cơ hội nổi tiếng từ 'game sô', hãy tận dụng mạng xã hội như Facebook hay Youtube, xây dựng hình ảnh riêng, đó là một cách riêng để cộng đồng biết đến bạn, nhà sản xuất âm nhạc Dương Khắc Linh chỉ điểm.

Top