Thi làm phim

Thi làm phim hoạt hình

Thi làm phim hoạt hình

Cuộc thi Làm phim hoạt hình 2021 do Văn phòng đại diện Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc tại VN (KOCCA Vietnam) kết hợp với Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại VN tổ chức, vừa được phát động.

Top