Hà Nội cho phép thi tuyển vào lớp 6 (?!)

Hà Nội cho phép thi tuyển vào lớp 6 (?!)

07:59 13/09/2017 0

Thông tin các trường tại Hà Nội sẽ quay trở lại tổ chức thi vào lớp 6 lập tức gây xôn xao trong một số diễn đàn, thu hút sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 6 năm tới.