thi quoc gia 2016

Thí sinh "cầu may" nhiều câu trong đề thi môn Hóa

Thí sinh "cầu may" nhiều câu trong đề thi môn Hóa

0
Nhiều thí sinh nhận định, đề hóa năm nay có sự phân loại rõ ràng cho hai đối tượng dự thi. 30 cầu đầu là cơ hội để thí sinh lấy điểm, 20 câu cuối làm khó nhiều em, đòi hỏi phải có sự tập trung nếu muốn lấy điểm tốt.