thi si xuan quynh

Sóng nào là Sóng của Xuân Quỳnh?

Sóng nào là Sóng của Xuân Quỳnh?

0
Theo phản ảnh của nhiều học sinh, có đến... 2 bài thơ Sóng của cố nữ thi sĩ Xuân Quỳnh trong sách giáo khoa 12. Một ở quyển Ngữ văn 12, tập 1, SGK thí điểm ban Khoa học tự nhiên bộ 2 và một trong các sách Ngữ văn 12 khác!