Thi THPT ôn đâu trúng đó

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Chuyên đề 9 | Giải đề minh họa câu 33 - 36
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Chuyên đề 9 | Giải đề minh họa câu 33 - 36

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Nguyễn Viết Đăng Du, Tổ trưởng tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Hoá | CĐ 9 | Giải toán Cacbohidrat - Một số lưu ý
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Hoá | CĐ 9 | Giải toán Cacbohidrat - Một số lưu ý

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Hoá kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Phạm Lê Thanh, Trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11), TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Vật lý | CĐ 9 | Lượng tử ánh sáng
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Vật lý | CĐ 9 | Lượng tử ánh sáng

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Huỳnh Kiều Viết Lãm, Trường THPT Ernst Thälmann (Q.1), TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Địa lý | Chuyên đề 9 | Các vùng kinh tế Việt Nam - P 3
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Địa lý | Chuyên đề 9 | Các vùng kinh tế Việt Nam - P 3

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Trần Ngọc Anh, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Toán | CĐ 9 | Hình học không gian – Góc – Khoảng cách – Thể tích
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Toán | CĐ 9 | Hình học không gian – Góc – Khoảng cách – Thể tích

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Lê Minh Huy, Trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11), TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Văn | Ai đã đặt tên cho dòng sông
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Văn | Ai đã đặt tên cho dòng sông

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn văn học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Đỗ Đức Anh - giáo viên môn văn Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Giải đề minh họa câu 29 - 32
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Giải đề minh họa câu 29 - 32

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Nguyễn Viết Đăng Du, Tổ trưởng tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Hoá | Chuyên đề 8 | Kim loại kiềm - Kiềm thổ - Nhôm và hợp chất
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Hoá | Chuyên đề 8 | Kim loại kiềm - Kiềm thổ - Nhôm và hợp chất

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Hoá kỳ thi tốt nghiệpTHPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Phạm Lê Thanh, Trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11), TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Vật lý | Chuyên đề 8 | Sóng ánh sáng
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Vật lý | Chuyên đề 8 | Sóng ánh sáng

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Huỳnh Kiều Viết Lãm, Trường THPT Ernst Thälmann (Q.1), TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Địa | Các vùng kinh tế Việt Nam - P2
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Địa | Các vùng kinh tế Việt Nam - P2

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Trần Ngọc Anh, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Toán | Chuyên đề 8 | Tổ hợp – Xác suất
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Toán | Chuyên đề 8 | Tổ hợp – Xác suất

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Lê Minh Huy, Trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11), TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Văn | Người lái đò Sông Đà
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Văn | Người lái đò Sông Đà

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn văn học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Đỗ Đức Anh - giáo viên môn văn Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Giải đề minh họa câu 25 - 28
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Giải đề minh họa câu 25 - 28

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Nguyễn Viết Đăng Du, Tổ trưởng tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Hoá học | Chuyên đề 7 | Este - Lipit
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Hoá học | Chuyên đề 7 | Este - Lipit

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Hoá kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Phạm Lê Thanh, Trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11), TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lý | Chuyên đề 7 | Mạch dao động – Sóng điện từ
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lý | Chuyên đề 7 | Mạch dao động – Sóng điện từ

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Huỳnh Kiều Viết Lãm, Trường THPT Ernst Thälmann (Q.1), TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Địa | Các vùng kinh tế Việt Nam - P 1
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Địa | Các vùng kinh tế Việt Nam - P 1

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Trần Ngọc Anh, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Toán | Chuyên đề 7 | Phương trình – Bất Phương trình Mũ và Logarit
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Toán | Chuyên đề 7 | Phương trình – Bất Phương trình Mũ và Logarit

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Lê Minh Huy, Trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11), TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Văn | Phân tích tác phẩm Vợ nhặt
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Văn | Phân tích tác phẩm Vợ nhặt

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn văn học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Đỗ Đức Anh - giáo viên môn văn Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Giải đề minh họa câu 21 - 24
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Giải đề minh họa câu 21 - 24

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Nguyễn Viết Đăng Du, Tổ trưởng tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Hoá học | CĐ 6 | Ôn tập Nhóm chức
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Hoá học | CĐ 6 | Ôn tập Nhóm chức

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Hoá kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Phạm Lê Thanh, Trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11), TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

Top