Phát hiện mới về thiên thạch 4,5 tỉ tuổi từ sao Hỏa

Phát hiện mới về thiên thạch 4,5 tỉ tuổi từ sao Hỏa

12:05 14/01/2022 0

Thiên thạch 4,5 tỉ tuổi nổi tiếng đến từ sao Hỏa đích thực chứa các phân tử sinh học, nhưng rất tiếc chúng không phải là bằng chứng của sự sống, theo kết luận mới của các chuyên gia Viện Carnegie về Khoa học (Mỹ).