Thiếu y đức

Tội ‘thiếu y đức’

Tội ‘thiếu y đức’

Một bác sĩ phụ khoa Singapore bị “treo dao” 5 tháng bởi tiến hành mổ khi sản phụ chưa kịp ngấm thuốc mê.

Top