tho tren lung

Nguyễn Quang Thiều - Người đi qua cơn khát của sa mạc thơ

Nguyễn Quang Thiều - Người đi qua cơn khát của sa mạc thơ

0
(TNTS) Trong một lần nói chuyện với nhau về thi ca đương đại, tôi ví nhà thơ Nguyễn Quang Thiều như một con lạc đà thơ, đang cõng cơn khát thơ trên lưng, đi qua bóng đêm của một cơn khát lớn hơn có tên là sa mạc thơ. Anh vui vẻ cười và đồng ý.