Thỏa thuận Hy Lạp

Hy Lạp phải bán đi những gì để nhận cứu trợ?

Hy Lạp phải bán đi những gì để nhận cứu trợ?

(TNO) Hy Lạp sẽ không bán thành cổ Acropolis ở Athens, nhưng sẽ phải bán nhiều tài sản có giá trị khác. Với thỏa thuận để nhận gói cứu trợ vừa qua, chính phủ Hy Lạp đồng ý chuyển nhượng đến 50 tỉ EUR tài sản cho một quỹ độc lập.

Top