1.938 tỉ đồng thực hiện 16 dự án bảo vệ môi trường sông Đồng Nai

0
(TNO) Xét đề nghị của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, ý kiến của UBND 11 tỉnh trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai và các Bộ, ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có quyết định 187/2007/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án sông Đồng Nai).

Theo quyết định, Thủ tướng cho rằng bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai có tầm quan trọng đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững đối với 12 tỉnh, thành phố trên lưu vực; là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, thường xuyên, đòi hỏi phải tập trung các nguồn lực đầu tư với những quyết tâm cao của chính quyền và nhân dân địa phương trên lưu vực, có sự hỗ trợ của ngân sách trung ương.
   
Quyết định cũng đưa ra các định hướng chung và các mục tiêu cụ thể trong 3 giai đoạn: từ nay đến năm 2010, từ 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020.

Trước mắt, từ nay đến năm 2010, Chính phủ sẽ chỉ đạo thành lập và đưa vào hoạt động Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai. Đồng thời các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục triển khai xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai để đảm bảo 100% các cơ sở sản xuất xây dựng mới phải áp dụng công nghệ sạch, ít gây ô nhiễm và thân thiện với môi trường hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường. Phấn đấu đến hết giai đoạn này, có 80% các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và 40% các khu đô thị mới có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Đến năm 2020, trên lưu vực sông Đồng Nai, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thành xử lý triệt để trên 95% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ngăn chặn có hiệu quả mức độ gia tăng ô nhiễm; có ít nhất 70% khu đô thị và 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; trên 95% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý 100% chất thải nguy hại; nâng tỉ lệ che phủ rừng toàn lưu vực đạt ít nhất 50% tổng diện tích rừng tự nhiên, khôi phục cơ bản rừng đầu nguồn đã bị suy thoái.

Quyết định cũng quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện 16 dự án thành phần trọng tâm có tính liên ngành, liên vùng thuộc Đề án sông Đồng Nai. Tổng kinh phí để triển khai, thực hiện 16 dự án này ước tính vào khoảng 1.938 tỉ đồng, được huy động từ các nguồn: ngân sách địa phương, ngân sách trung ương, vốn đầu tư của doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn lưu vực và sự hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và ngoài nước.

D.B

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm