9 lĩnh vực thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

0
Theo Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư vừa được Thủ tướng ban hành, từ 15/1/2011, có 9 lĩnh vực sẽ được thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

9 lĩnh vực gồm: 1- Đường bộ, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ. 2- Đường sắt, cầu đường sắt, hầm đường sắt; 3- Giao thông đô thị; 4- Cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; 5- Hệ thống cung cấp nước sạch; 6- Nhà máy điện; 7- Y tế (bệnh viện). 8- Môi trường (nhà máy xử lý chất thải). 9- Các Dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án thực hiện thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư phải đáp ứng được một trong các tiêu chí sau: Dự án quan trọng, quy mô lớn, có yêu cầu cấp thiết cho nhu cầu phát triển kinh tế; dự án có khả năng hoàn trả vốn cho Nhà đầu tư từ nguồn thu hợp lý từ người sử dụng; dự án có khả năng khai thác được lợi thế về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, vận hành và sử dụng hiệu quả năng lực tài chính của khu vực tư nhân; các tiêu chí khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư là việc nhà nước và Nhà đầu tư cùng phối hợp thực hiện Dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trên cơ sở Hợp đồng dự án.

Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện thông qua tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước hoặc quốc tế.

Quyết định nêu rõ, thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư phải đảm bảo mục tiêu thu hút nguồn vốn của khu vực tư nhân trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để cung cấp dịch vụ công.

Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư tối thiểu bằng 30% vốn của tư nhân tham gia Dự án

Vốn của khu vực tư nhân tham gia Dự án gồm vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư, các nguồn vốn thương mại trong nước và quốc tế và các nguồn vốn khác được huy động theo nguyên tắc không dẫn đến nợ công.

Trong đó, vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư trong Dự án phải đảm bảo tối thiểu bằng 30% phần vốn của khu vực tư nhân tham gia Dự án. Nhà đầu tư có thể huy động vốn vay thương mại và các nguồn vốn khác (không có bảo lãnh của Chính phủ) tới mức tối đa bằng 70% phần vốn của khu vực tư nhân tham gia Dự án.

Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư sẽ được thực hiện trong thời gian từ 3-5 năm kể từ ngày có hiệu lực cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư thay thế Quy chế này.

Về phần tham gia của Nhà nước sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, tổng giá trị phần tham gia của Nhà nước cũng không vượt quá 30% tổng mức đầu tư của Dự án (trừ trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định).

Doanh nghiệp dự án được miễn tiền sử dụng đất

Quyết định nêu rõ, doanh nghiệp dự án được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thực hiện Dự án.

Bên cạnh đó, hàng hóa nhập khẩu để thực hiện Dự án được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm