Ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy hoạch

0 Thanh Niên
Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) vừa ban hành Kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định 362 của Thủ tướng.
Theo đó, trước ngày 31.7.2019, các tổ chức ở T.Ư hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch, đề nghị có văn bản báo cáo gửi Bộ TT-TT để tổng hợp. Trước ngày 30.9, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp có hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ TT-TT tiến hành các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.
Trước ngày 31.12, T.Ư Đoàn có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch còn tối đa 3 cơ quan báo chí. Tới 30.6.2020, T.Ư Đoàn phải có hồ sơ, thủ tục gửi Bộ TT-TT để tiến hành các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản.
Đối với tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội T.Ư có cơ quan báo đề xuất chuyển sang các bộ, cơ quan ngang bộ, cần có văn bản gửi cơ quan chủ quản mới và phải được đồng ý tiếp nhận bằng văn bản. Chậm nhất đến 30.9, cơ quan chủ quản báo chí phải có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động báo chí.
Đối với việc thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trước 31.12, phải hoàn thành sắp xếp đúng quy hoạch. Tới 30.6.2020, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp có hồ sơ gửi để tiến hành thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản.
Với các cơ quan báo chí hoạt động truyền hình không nằm trong định hướng sắp xếp tại quy hoạch, phải có phương án thực hiện sắp xếp, hoàn thành trước 31.12.2020. Chậm nhất đến 30.11 phải báo cáo Bộ TT-TT kế hoạch sắp xếp, sau khi hoàn thành việc sắp xếp phải báo cáo Bộ để trong tháng 1.2021 Bộ xử lý thu hồi giấy phép đã cấp.
Trước năm 2020, Đài truyền hình VN, Đài tiếng nói VN, Thông tấn xã VN, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân xây dựng đề án cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Với các cơ quan báo chí trực thuộc địa phương cũng có lộ trình tương tự, tới 31.12 phải thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch. Hà Nội, TP.HCM có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch còn tối đa 5 cơ quan báo chí, không tính các cơ quan báo thuộc tổ chức tôn giáo.
Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước rà soát, báo cáo trước 31.12. Chậm nhất 30 ngày trước khi giấy phép của cơ quan báo chí trực thuộc hết hiệu lực, phải có văn bản thông báo cho Bộ TT-TT. Trường hợp chuyển sang trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, trước 30.9.2020 phải có văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản mới.
Bên cạnh đó, Bộ TT-TT cũng yêu cầu việc sắp xếp, rà soát đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch báo chí, tránh tình trạng “báo hóa” tạp chí. T.Ư Đoàn rà soát tôn chỉ, mục đích các cơ quan báo chí hiện có, trước 30.6.2020 đề nghị thay đổi cho phù hợp với mô hình mới.
Tới thời hạn hoàn thành sắp xếp theo quy định, trường hợp không thực hiện việc sắp xếp, không gửi hồ sơ cấp lại giấy phép, chuyển đổi cơ quan chủ quản, Bộ sẽ đình bản tạm thời hoặc thu hồi giấy phép hoạt động theo quy định.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm