Bổ nhiệm, thăng quân hàm, cấp bậc một số cán bộ của hai Bộ Quốc phòng và Công an

0
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định bổ nhiệm, thăng quân hàm, cấp bậc đối với một số cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Song Phi, Cục trưởng Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu), giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng; bổ nhiệm có thời hạn Trung tướng Trương Quang Khánh, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng; bổ nhiệm có thời hạn Thiếu tướng Ngô Xuân Lịch, Chính ủy Quân khu 3, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đồng thời thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Ngô Xuân Lịch; bổ nhiệm có thời hạn Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Chính ủy Quân đoàn 3, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đồng thời thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Dũng; bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1, giữ chức Tư lệnh Quân khu 1, đồng thời thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Đạo; bổ nhiệm có thời hạn Thiếu tướng Trần Phi Hổ, Phó Tư lệnh Quân khu 9, giữ chức Tư lệnh Quân khu 9, đồng thời thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Trần Phi Hổ; bổ nhiệm có thời hạn Chuẩn Đô đốc Hải quân Trần Thanh Huyền, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, giữ chức Chính ủy Quân chủng Hải quân, đồng thời thăng quân hàm từ Chuẩn Đô đốc Hải quân lên Phó Đô đốc Hải quân đối với đồng chí Trần Thanh Huyền; bổ nhiệm có thời hạn Thiếu tướng Lương Cường, Chính ủy Quân đoàn 2, giữ chức Chính ủy Quân khu 3; bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Thành Đức, Phó Chính ủy Quân khu 5, giữ chức Chính ủy Quân khu 5; bổ nhiệm có thời hạn Thiếu tướng Trần Hoa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc Hải quân Trần Quang Khuê, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng, đồng thời thăng quân hàm từ Chuẩn Đô đốc Hải quân lên Trung tướng đối với đồng chí Trần Quang Khuê; bổ nhiệm có thời hạn Thiếu tướng Đỗ Đức Tuệ, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần, giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần; bổ nhiệm có thời hạn Thiếu tướng Nguyễn Châu Thanh, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật; bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Lê Thanh Bình, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, giữ chức Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đồng thời thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Lê Thanh Bình; bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Bế Xuân Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1, đồng thời thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Bế Xuân Trường; bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Nguyễn Văn Trình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1, giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 1, đồng thời thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Trình; bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Ngô Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 2, đồng thời thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Ngô Văn Hùng; bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Trịnh Duy Huỳnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình, Quân khu 3, giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 3, đồng thời thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Trịnh Duy Huỳnh; bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Hồ Ngọc Tỵ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4, đồng thời thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Hồ Ngọc Tỵ; bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Đào Duy Minh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 5, đồng thời thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Đào Duy Minh; bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Lê Minh Tuấn, Tham mưu trưởng Quân khu 9, giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 9, đồng thời thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Lê Minh Tuấn; bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Nguyễn Phương Nam, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 9, giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 9, đồng thời thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Phương Nam; bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Lê Hải Bình, Phó Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô, đồng thời thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Lê Hải Bình;bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Võ Văn Tuấn, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân, đồng thời thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Võ Văn Tuấn; bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Thi, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân, giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, đồng thời thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Trần Văn Thi; bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Trần Đình Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, đồng thời thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Trần Đình Dũng; bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Nguyễn Phước Lợi, Phó Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng, giữ chức Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đồng thời thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Phước Lợi; bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Nguyễn Cộng Hòa, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, giữ chức Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, đồng thời thăng quân hàm từ Đại tá lên Chuẩn Đô đốc Hải quân đối với đồng chí Nguyễn Cộng Hòa.

* Quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với một số tướng lĩnh thuộc Bộ Quốc phòng: Vi Văn Mạn, Chính ủy Quân khu 1; Nguyễn Thành Cung, Chính ủy Quân khu 7; Phương Minh Hòa, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; Lê Hữu Đức, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Nguyễn Văn Thảng, đồng thời thôi giữ chức Chính ủy Quân khu 5 để Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động công tác khác; Phạm Phú Thái, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Ngô Lương Hanh, Chính ủy Học viện Hậu cần; Hoàng Khánh Hưng, Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đồng Minh Tại, Giám đốc Học viện Hậu cần; Trần Văn Nấng, Cục trưởng Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị).

Quyết định thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với 32 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng và từ Đại tá lên Chuẩn Đô đốc Hải quân đối với đồng chí Đỗ Viết Cường, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân.

* Thủ tướng Chính phủ ký các quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với các cán bộ của Bộ Công an: Triệu Văn Thế, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tổng cục An ninh; Đỗ Hữu Thành, Cục trưởng Cục Trinh sát ngoại tuyến, Tổng cục An ninh; Dương Văn Hỏa, Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II, Tổng cục An ninh; Phạm Ngọc Hiền (Phạm Quang Hiền), Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân; Đào Trọng Sỹ, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

TTXVN

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm