Thời hạn xả thải là 6 tháng, lưu lượng xả trung bình 2.250 m3/ngày đêm.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa cấp giấy phép cho Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn (khu kinh tế Nghi Sơn, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xả tổng cộng 241.428 m3 nước thải từ hoạt động thử thủy lực, súc rửa đường ống công nghệ trong nhà máy (không sử dụng hóa chất) và nước từ phân xưởng khử khoáng trong giai đoạn thi công xây dựng tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vào vùng nước biển ven bờ xã Hải Yến (H.Tĩnh Gia).
Thời hạn xả thải là 6 tháng, lưu lượng xả trung bình 2.250 m3/ngày đêm.
UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn phải lấy mẫu, phân tích chất lượng nước thải, nếu đạt giới hạn cho phép theo quy định và Sở TN-MT Thanh Hóa kiểm tra, xác nhận thì mới được xả thải; chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt theo quy chuẩn và phải ngừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục.
Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với BQL khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND H.Tĩnh Gia và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải ra nguồn nước tiếp nhận, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Minh Hải

Bạn đọc phản hồi (4 nhận xét)

levanty

Tại sao pháp luật nước ta không quy định nếu sai phạm thì đóng cửa nhà máy. Tôi đảm bảo nếu thực hiện đúng như trên thì không doanh nghiệp nào dám sai phạm.

nam

còn đâu tôm cá nữa trời

Vũ Đăng Đảm

Lọc hóa dầu nghi sơn làm được các nhà máy khác cũng làm được?

Tuyền

Đừng hủy hoại thiên nhiên nữa. Sau này nó dành cho con cháu chúng ta chứ cho ai???

Bình luận