Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP

0 Thanh Niên Online
Sáng nay, 2.11, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình trước Quốc hội sáng 2.11 /// Ảnh Gia Hân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình trước Quốc hội sáng 2.11 - Ảnh Gia Hân
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình trước Quốc hội sáng 2.11
Ảnh Gia Hân
Theo tờ trình của Chủ tịch nước, về tổng thể, Hiệp định CPTTP vẫn được đánh giá là một FTA chất lượng cao và toàn diện với mức độ cam kết sâu nhất từ trước đến nay.
Ngoài ra, các nước thành viên CPTPP cũng ký với nhau một số cam kết, thỏa thuận song phương dưới hình thức các thư, thư trao đổi và bản ghi nhớ.
Đối với Việt Nam, theo Chủ tịch nước, bên cạnh một số thư, thư trao đôi và bản ghi nhớ có nội dung tương tự các văn bản đã ký trong khuôn khổ Hiệp định Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào năm 2016, nước ta có một số thư, thư trao đổi và bản ghi nhớ liên quan đến các nội dung thuộc quan tâm riêng của mình theo hướng được phép có những linh hoạt hoặc một khoảng thời gian chuyển đối nhất định để thực thi một số cam kết của hiệp định (Việt Nam đã nhận 2 thư về vấn đề kinh tế thị trường từ Canada và Mexico, ký 64 thư trao đổi song phương và 2 bản ghi nhớ với các nước).
Đánh giá về tác động của Hiệp định CPTPP và các văn kiện liên quan đối với Việt Nam, Chủ tịch nước cho biết, việc tham gia và sớm phê chuẩn Hiệp định CPTPP giúp nước ta thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; khẳng định vai trò và vị thế địa - chính trị quan trọng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á - Thái Bình Dương, thực sự nâng cao vị thế của Việt Nam trong khối ASEAN, trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.
“Trong bối cảnh tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực đang thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường, tham gia CPTPP vừa giúp ta có điều kiện nâng cao nội lực để ứng phó, vừa giúp củng cố vị thế để thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa đi đôi với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh”, Chủ tịch nước nói.
Cũng theo Chủ tịch nước, Hiệp định CPTPP khi đi vào triển khai sẽ góp phần tăng cường sự đan xen lợi ích, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước thành viên CPTPP, đặc biệt là các nước thành viên có quan hệ đối tác chiến lược với nước ta.
Nhìn nhận về những thách thức, Chủ tịch nước khẳng định, tham gia CPTPP cũng đặt ra những thách thức về kinh tế, xã hội, thu ngân sách, hoàn thiện khung khổ pháp luật, thể chế...
“Việc mở cửa các hoạt động kinh tế, đi kèm với các quy định về lao động, minh bạch hóa, chống tham nhũng... đòi hỏi chúng ta cần chủ động, nỗ lực đổi mới, tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật, thiết lập các cơ chế quản lý để vừa phù hợp với điều ước quốc tế nhưng cũng bảo đảm vững chắc sự ổn định về chính trị - xã hội của ta”, Chủ tịch nước lưu ý.
Để bảo đảm thực hiện hiệp định, Chủ tịch nước cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan rà soát, hoàn thiện Danh mục các luật, pháp lệnh, nghị định cần sửa đổi, bỗ sung, ban hành mới để phù hợp với các cam kết trong CPTPP.
Kết quả rà soát đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung 12 văn bản, gồm: 8 luật, 4 nghị định của Chính phủ; kiến nghị ban hành mới 7 văn bản, gồm: 6 nghị định của Chính phủ, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị gia nhập 3 điều ước quốc tế.
Trong quá trình thực hiện hiệp định, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, nếu phát sinh văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung sẽ có kiến nghị để sửa đổi, bổ sung kịp thời.
Theo chương trình làm việc của Quốc hội, vào ngày 5.11, các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên quan. Dự kiến, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua CPTPP vào ngày 12.11.
Hiệp định CPTPP gồm 7 điều và 1 phụ lục quy định về mối quan hệ với Hiệp định TPP đã được 12 nước ký ngày 6.2.2016 tại New Zealand, cũng như xử lý các vấn đề khác liên quan đến tính hiệu lực, rút khỏi hay gia nhập Hiệp định CPTPP.
Về cơ bản, Hiệp định CPTPP giữ nguyên nội dung của Hiệp định TPP nhưng cho phép các nước thành viên tạm hoãn 20 nhóm nghĩa vụ (gồm 11 nghĩa vụ liên quan đến chương Sở hữu trí tuệ, 2 nghĩa vụ liên quan đến chương Mua sắm của Chính phủ và 7 nghĩa vụ liên quan đến 7 chương là quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, dịch vụ tài chính, viễn thông, môi trường, minh bạch hóa và chống tham nhũng) để bảo đảm cân bằng về quyền lợi và nghĩa vụ của các nước thành viên trong bối cảnh Mỹ rút khỏi Hiệp định TPP.  

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm