Chủ tịch xã dùng bằng giả bị đề nghị kỷ luật

3 Thanh Niên Online
Một chủ tịch xã đang bị đề nghị xem xét kỷ luật do sử dụng bằng tốt nghiệp THPT kh&oci