Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành T.Ư Đảng:

Công tác nhân sự được chuẩn bị công phu, đúng quy trình

0 Thanh Niên
Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc - Ảnh: TTXVN Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc - Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc - Ảnh: TTXVN
Theo đó, Ban Chấp hành T.Ư đánh giá cao Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị, đã chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng các báo cáo về công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XII; Báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt từ Đại hội VI đến nay và một số vấn đề quan trọng khác trong việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt từ nay đến Đại hội XII của Đảng. T.Ư cũng biểu dương các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc T.Ư đã chuẩn bị chu đáo nhân sự đại hội cấp mình, đồng thời tổ chức nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành T.Ư ở vòng 1, vòng 2, cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, hướng dẫn của Tiểu ban Nhân sự.
T.Ư đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện về dự kiến danh sách nhân sự mới lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành T.Ư khóa XII và các phương án lựa chọn; đồng thời phân tích, đánh giá, góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, bổ sung vào các báo cáo và phương án nhân sự. Ban Chấp hành T.Ư cơ bản tán thành với Báo cáo của Bộ Chính trị và thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến về tiêu chí xem xét trường hợp "đặc biệt" đối với Ủy viên T.Ư và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI tái cử khóa XII, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh (Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch QH); về phương án lựa chọn các chức danh lãnh đạo chủ chốt.
T.Ư đã bỏ phiếu biểu quyết lần thứ nhất danh sách nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành T.Ư khóa XII (cả Ủy viên T.Ư chính thức và dự khuyết); ghi phiếu đề xuất danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử Ban Chấp hành T.Ư khóa XII và ghi phiếu đề xuất, giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.
Về phương hướng bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ tới, hội nghị nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp lần này tiếp tục được tổ chức vào cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước mới được ban hành.
Hội nghị thống nhất, cần có những điều chỉnh, bổ sung cụ thể, chặt chẽ các quy định về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách tổ chức bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử; việc phân bổ người ứng cử đại biểu QH do T.Ư giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người tự ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND; việc tuyên truyền, vận động bầu cử; giải quyết khiếu nại tố cáo... Đối với những trường hợp tự ứng cử, cũng phải có quy trình thật chặt chẽ, đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Quy định rõ việc gì được làm, việc gì không được làm trong vận động bầu cử; tránh tình trạng "vận động" không lành mạnh.
Phát huy tinh thần khởi nghiệp
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, hội nghị nhất trí cho rằng, cần tiếp tục rà soát thật kỹ, xác định đúng các chỉ tiêu chủ yếu, các cân đối lớn của nền kinh tế, định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực quan trọng và những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp có tính đột phá.
Kiên quyết, kiên trì xử lý nợ xấu và các ngân hàng thương mại yếu kém, nâng cao độ an toàn, tin cậy của hệ thống các ngân hàng thương mại; đồng thời nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. Khẩn trương xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư công, xử lý dứt điểm tình trạng đầu tư dàn trải, nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài.
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy tinh thần khởi nghiệp, làm kinh tế của toàn xã hội, của các thành phần kinh tế; phát huy cao độ nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, thuận lợi có được từ hội nhập quốc tế, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm