Ngày 27.10, Sở Nội vụ TP.HCM trình UBND TP quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài để thay thế cho các quy định cũ không còn phù hợp.
Ngày 27.10, Sở Nội vụ TP.HCM trình UBND TP quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài để thay thế cho các quy định cũ không còn phù hợp.
Sở đề xuất nghiêm cấm cán bộ, công chức đi nước ngoài về việc riêng nhưng chi phí do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tài trợ.
Sở còn đề xuất cán bộ, công chức, viên chức được cử đi nước ngoài về việc công không quá 2 lần/năm; trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến Chủ tịch UBND TP; nếu đi từ 3 tháng trở lên phải thông qua Sở Nội vụ trình UBND TP quyết định; đồng thời cấm việc tự ý đi nước ngoài mà không xin phép hoặc trước khi được sự chấp thuận của cơ quan chủ quản, cấp có thẩm quyền; sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ vào mục đích kinh doanh hoặc đi nước ngoài về việc riêng; đi không đúng quốc gia đã được cho phép…

Đình Phú

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

Thu

Mấy sếp nhà tui đi nước ngoài hoài, dn tài trợ hết, đây cũng là một hình thức hối lộ thôi, đi rồi về há miệng mắc quai, ký tới ký tấp cho nó xong.

Bình luận