Đề xuất giám đốc công an tỉnh có bậc hàm cao nhất là thiếu tướng

4 Thanh Niên Online
Dự thảo luật Công an nhân dân đưa ra đề xuất cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng đối với giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư được phân loại là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình của Chính phủ về dự thảo luật Công an nhân dân sửa đổi sáng 7.6 /// Ảnh Gia Hân Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình của Chính phủ về dự thảo luật Công an nhân dân sửa đổi sáng 7.6 - Ảnh Gia Hân
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình của Chính phủ về dự thảo luật Công an nhân dân sửa đổi sáng 7.6
Ảnh Gia Hân
Sáng 7.6, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật Công an nhân dân (sửa đổi).
Bộ trưởng Tô Lâm cho hay, Bộ Công an được giao trách nhiệm đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của T.Ư Đảng. Ngày 15.3, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 22 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Nghị quyết xác định: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, thống nhất thực hiện chế độ thủ trưởng đơn vị đồng thời làm bí thư cấp ủy, kết thúc việc thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an, không tổ chức cấp tổng cục, nâng cao chất lượng cấp cục trực thuộc Bộ Công an, sáp nhập cảnh sát phòng cháy, chữa cháy với công an tỉnh, xây dựng công an xã, thị trấn chính quy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm của Bộ Công an.
"Theo đó, sớm sửa đổi, bổ sung luật Công an nhân dân năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan", Bộ trưởng Tô Lâm nói.
Về nội dung sửa đổi, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, dự thảo luật sửa đổi quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân theo hướng: không quy định cứng số lượng các vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng mà chỉ xác định các chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng để bảo đảm linh hoạt và phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an.
Cụ thể, tại điều 26 về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân, dự thảo luật quy định, giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 cũng như chức vụ cấp phó của cục trưởng cục đặc biệt và tương đương, giám đốc công an thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng.
Đây là điểm mới vì theo quy định tại luật Công an nhân dân hiện hành, cấp hàm cao nhất của giám đốc công an tỉnh, thành phố chỉ là đại tá.
Nhiều ý kiến khác nhau
Về vấn đề này, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội do ông Võ Trọng Việt trình bày tại Quốc hội sáng nay cho hay, việc bổ sung quy định cấp bậc hàm thiếu tướng đối với giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 là chưa phù hợp với chỉ đạo của Bộ Chính trị về chủ trương phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng.
Ông Việt cũng cho hay, hiện vẫn có 3 loại ý kiến khác nhau. Loại thứ nhất, tán thành với quy định của dự thảo vì cho rằng việc quy định giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng là đúng nhu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công an cấp tỉnh hiện nay, cũng như phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng và tổ chức Công an nhân dân theo hướng “bộ tinh, tỉnh mạnh”. Tuy nhiên, việc xác định giám đốc Công an tỉnh, thành phố có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng cần bổ sung tiêu chí vị trí chiến lược về an ninh, trật tự, tình hình an ninh, trật tự và quy định cụ thể ngay trong luật.
Loại ý kiến thứ hai đề nghị quy định tất cả giám đốc công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng vì cho rằng, chức năng, nhiệm vụ của giám đốc công an cấp tỉnh là tương đương và đều thuộc sự chỉ huy, điều hành trực tiếp của lãnh đạo Bộ như các cục thuộc Bộ; đồng thời bảo đảm bình đẳng và thuận lợi trong việc xem xét quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo Bộ Công an; bảo đảm tính tương quan giữa lãnh đạo cấp cục với lãnh đạo công an cấp tỉnh và vẫn bảo đảm tổng số tướng của lực lượng công an theo xác định của cấp có thẩm quyền.
"Ý kiến này cũng đề nghị xem xét sửa đổi luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam để xin ý kiến của cấp có thẩm quyền về vị trí cấp tướng đối với chỉ huy cơ quan quân sự cấp tỉnh cho thống nhất", ông Việt cho hay.
Loại ý kiến thứ ba không nhất trí như quy định của dự thảo luật vì cho rằng, quy định cấp bậc hàm cao nhất của giám đốc công an cấp tỉnh phải tương đương với chỉ huy cơ quan quân sự cấp tỉnh để bảo đảm tương quan trong hệ thống chính trị và giữa lực lượng công an nhân dân với quân đội nhân dân ở địa phương.
Mặt khác, việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 hiện nay không căn cứ vào tiêu chí về an ninh, trật tự; đồng thời, băn khoăn cho rằng trong quá trình thực hiện, số lượng tỉnh, thành phố được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 có thể sẽ tăng lên dẫn đến số lượng cấp tướng tăng.
"Ủy ban Quốc phòng An ninh nhận thấy, đây là vấn đề hệ trọng đã được cấp có thẩm quyền quyết định khi xây dựng luật Công an nhân dân năm 2014. Nay Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung như dự thảo luật, cần phải nghiên cứu và đánh giá kỹ", ông Việt nói. 
Điều động 25.000 công an chính quy về xã
Tờ trình của Chính phủ về luật Công an nhân dân sửa đổi do Bộ trưởng Tô Lâm trình bày tại Quốc hội cũng cho hay, quán triệt chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy theo Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị, dự thảo luật không quy định công an xã là lực lượng bán chuyên trách (bỏ khoản 3 điều 16 luật Công an nhân dân năm 2014); đồng thời, bổ sung một khoản vào điều 18 dự thảo luật với nội dung như sau: “Chính phủ quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy”.
Theo ông Lâm, về tổ chức bộ máy sẽ được bố trí phù hợp với đặc điểm tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn xã, thị trấn.
"Hiện nay, số đơn vị công an xã, thị trấn đã được bố trí công an chính quy là 1.065; số đơn vị công an xã, thị trấn chưa được bố trí công an chính quy còn 8.516. Như vậy, để xây dựng công an xã, thị trấn chính quy thì Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 công an chính quy trong biên chế hiện có (không tăng thêm biên chế) xuống đảm nhận các chức danh công an xã. Chính phủ chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức đang làm trưởng công an xã, thị trấn", ông Lâm nói.

Bình luận

User
Gửi bình luận
vietth

vietth

Tướng phải có quân chính quy và có xe tăng, máy bay, pháo....chỉ huy công an tỉnh không có gì sao phong là tướng....mình tướng nhiều quá nên không còn có "uy" tức không có "thương hiệu"...
Hoàng Trường Giang

Hoàng Trường Giang

Tướng gì mà lắm tướng thế???
Minh Phương

Minh Phương

Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ngang chức với giám đốc công an tỉnh. Nếu giám đốc công an tỉnh là thiếu tướng thì chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng phải thiếu tướng. Thế thì đất nước có gần ngàn ông tướng, nghĩa là lạm phát tướng.
Lê Thị Lan

Lê Thị Lan

Cấp tướng Công an hiện nay quá nhiều, mặc dù luật 2014 đã khống chế bớt rồi. Cần giảm cấp tướng Công an xuống và cấp tỉnh chi ngang cấp Sư đoàn bên quân đội(tỉnh đội), ngang cấp sở không thể phong tướng. Vì Công an chỉ giữ trật tự an toàn xã hội, chưa cần mức cấp cao chỉ huy ở cấp này mà phong tướng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm