Đề xuất tăng lương hưu 7,19% cho 8 nhóm đối tượng

1 Thanh Niên
Bộ LĐ-TB-XH đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng.
Theo dự thảo nghị định, đối tượng điều chỉnh lương hưu, trợ cấp gồm 8 nhóm: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân (CAND) và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009, Nghị định số 121/2003 và Nghị định số 09/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4.8.2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6.5.2010 của Thủ tướng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20.6.1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13.10.1981 của Hội đồng Bộ trưởng; quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27.10.2008, Quyết định 38/2010/QĐ-TTg ngày 6.5.2010 của Thủ tướng trước ngày 1.7.2019; CAND đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20.8.2010 của Thủ tướng; quân nhân, CAND, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, CAND đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9.11.2011 của Thủ tướng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.
Dự thảo nghị định quy định mức điều chỉnh tăng bằng 7,19% (bằng tốc độ tăng mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng) trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6.2019 đối với tất cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.
Dự thảo nghị định được lấy ý kiến tới hết ngày 8.3.2019. Dự kiến, mức điều chỉnh mới sẽ được áp dụng từ ngày 1.7.2019.

Bình luận

User
Gửi bình luận
HUONG DO

HUONG DO

về hưu ở các nước văn minh người hưu trí vẫn kiếm ra tiền còn ở Việt nam hầu như ko thể kiếm gì thêm.Sao ko tăng khoảng 50 hoặc 70% .Tăng nhỏ giọt thì bõ bèn gì?????

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm