Dự báo cần chính xác để không bị động về khí tượng, thủy văn

0 Thanh Niên
Thủ tướng đề nghị Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu cần thay đổi cách làm để đem lại hiệu quả cao hơn theo hướng cần tăng cường các chuyên gia giỏi, chuyên môn sâu, nhất là chuyên gia về thủy lợi
Thủ tướng đề nghị Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu cần thay đổi cách làm để đem lại hiệu quả cao hơn  /// Ảnh: VGP/Quang Hiếu Thủ tướng đề nghị Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu cần thay đổi cách làm để đem lại hiệu quả cao hơn - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng đề nghị Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu cần thay đổi cách làm để đem lại hiệu quả cao hơn
Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Ngày 18.5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, chủ trì cuộc họp của ủy ban lần thứ 8, nhằm đánh giá về kết quả đạt được và bàn nhiệm vụ thời gian tới.
Kết luận cuộc họp, Thủ tướng đề nghị Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu cần thay đổi cách làm để đem lại hiệu quả cao hơn theo hướng cần tăng cường các chuyên gia giỏi, chuyên môn sâu, nhất là chuyên gia về thủy lợi, cho hội đồng tư vấn của ủy ban.
Cần làm cho mọi cấp mọi ngành, hệ th